Presnet

Technická podpora

Ako postupovať pri internetovom výpadku

  1. Reštartujte prijímacie zariadenie (anténu). Na 1 minútu vypojiť z elektrickej siete. 
  2. Skontrolujte si, či máte všetky káble od internetového zariadenia zapojené správne
  3. Reštartujte si svoj počítač
  4. Ak to nepomôže, nahláste internetový výpadok na našom čísle pre hlásenie internetových porúch.

Vaše nahlásené internetové výpadky, problémy a poruchy sa snažíme riešiť štandardne do troch pracovných dní, pokiaľ nemáte zvolený iný spôsob výjazdu.

Balíčky servisných výjazdov si môžete pozrieť v časti INTERNET po kliknutí na Servisné poplatky.

Nahlasovanie porúch

overovací kód