Presnet

Portfólio

Spoločnosti K2net Wifi, s.r.o., K2net, s.r.o., Connectel s.r.o. je zameraná hlavne na poskytovanie internetových služieb prostredníctvom optických vlákien a antény v Nitre a jeho okolitých obciach, mestách.

Technológia optických vlákien umožňuje prenášať vysoké internetové rýchlosti a pomocou tejto technológie sme sa zamerali aj na poskytovanie služby IPTV.

1. Mikrovlnná technológia

Poskytovaním internetových služieb pomocou antény umožňujeme domácnostiam pripojiť sa na internetový signál aj v ťažko dostupných lokalitách, kde zatiaľ nie je možné pripojiť sa na optickú sieť. Naším zákazníkom sa tak umožňujeme pripojiť na kvalitný a stabilný mikrovlnný internetový signál.

2. Optická technológia

V dnešnej dobe patrí technológia optických vlákien medzi najrýchlejšie a najstabilnejšie pripojenie do internetovej siete. Vylepšiť, skvalitniť a zrýchliť. To sú naše hlavné ciele a preto sme sa rozhodli rozširovať a poskytovať pripojenie na optický internet hlavne v obciach v okolí Nitri a aj okolitých mestách.

3. IPTV

"Internet Protocol Television", v skratke IPTV predstavuje poskytovanie televízneho vysielania hlavne v kanáloch s najvyššou HD kvalitou. Služba IPTV vyžaduje veľkú kapacitu prenosu dát v internetovej sieti a preto Vám ju poskytujeme výhradne prostredníctvom pripojenia optickou technológiou.